Volmachten in de strijd tegen corona

19 Maart 2020

Volmachten in de strijd tegen corona

"Dankzij deze regeling kunnen we sneller problemen oplossen."

Vandaag een bijzondere zitting in het Brussels Parlement: met enkel de fractieleiders aanwezig, en met voldoende social distancing, geven de Brusselse regering volmachten om de nodige noodmaatregelen te nemen in de strijd tegen het coronavirus. Hier vind je mijn tussenkomst.

We maken vandaag een ongeziene gezondheidscrisis mee, in Brussel, in België en wereldwijd. Duizenden landgenoten worden getroffen. In naam van Groen wil ik steun betuigen aan
degenen die van nabij de soms verschrikkelijke impact van dit virus ervaren. Daarnaast denk ik aan degenen die aan den lijve de financiële gevolgen ondervinden van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen die worden genomen.

Het is opvallend hoe deze gezondheidscrisis het beste bovenhaalt in onze medeburgers. Iedereen zorgt meer dan ooit voor elkaar en werkt meer dan ooit samen. Bij deze wil ik dan ook iedereen bedanken - zorgverleners, regeringsleden en diensten - die zich inspant om alles zo goed mogelijk geregeld te krijgen om hier doorheen te komen. We moeten meer dan ooit samenwerken en elkaar vertrouwen geven, want zo kunnen we levens redden.

Daar gaat het in dit besluit om. Deze ordonnantie, waarmee de regering volmachten krijgt om sneller en daadkrachtiger op te treden, zal levens redden. De verhoudingen moeten
echter wel correct blijven. De voorgestelde mechanismen lijken te volstaan. Er is een bescherming ingebouwd via de voorafgaande communicatie aan de parlementsleden en aan het
Bureau en via een advies.

Het is bovendien goed dat de regering kan aantonen met wat voor problemen ze momenteel wordt geconfronteerd en dat ze dankzij deze regeling sneller problemen zal kunnen oplossen.

Dit is geen eenvoudige, maar wel een goede beslissing. In deze situatie kan snel handelen echt levens redden. Dit zijn uitzonderlijke tijden en die vragen om uitzonderlijke maatregelen. De Groen-fractie mag hier dan vandaag in beperkte samenstelling aanwezig zijn, wij steunen deze beslissing voluit.