Debatteren over de Brusselse pipi en kaka op de YOUCA Action Day

28 Oktober 2023

Stad Brussel

Debatteren over de Brusselse pipi en kaka op de YOUCA Action Day

“Ons politiek engageren? Misschien wel ja.”

Donderdag 19 oktober. YOUCA Action Day. Meer dan 15.000 leerlingen engageren zich om voor één dag te gaan werken. Het loon dat ze hiermee verdienen gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. Dit jaar is dat een jongerenproject in Senegal van Plan International.

Vijf van die jongeren gaan vandaag op stap met Brussels Parlementslid Lotte Stoops. Zij vertelt hen kort wat het betekent om parlementslid te zijn. Dat is niet alleen controleren of en hoe de regering haar werk doet, maar ook nieuwe onderwerpen op de agenda brengen. Zoals het overstromingsgevaar dat bestaat in de Zennevallei, en dat door de klimaatcrisis alleen maar reëler wordt.

Dit wordt uitvoerig besproken tijdens een bezoekje aan de VZW Coordination Senne-Coördinatie Zenne, die werkt op een duurzaam beheer van de waterlopen in het Zennebekken. Lotte moedigt de jongeren aan om mee in debat te gaan, nieuwe blikken zijn altijd nuttig. Hun vragen brengt het gesprek naar de Brusselse pipi en kaka. Door de steeds hevigere regenbuien komt dit alsmaar vaker in het Kanaal en de Zenne terecht. Dat verstoort het waterleven en maakt het water ongeschikt als zwemwater.

Opvang van regenwater en het afkoppelen van Brusselse bronnen van de riolering maken deel uit van de oplossing. Dit is nieuwe informatie voor het vijftal. Veel meer mensen zouden dit moeten weten.

Terug aan Sainctelette, waar enkele dagen eerder twee Zweedse voetbalsupporters overleden na een terroristische aanslag, wordt er even tijd genomen om een korte groet te brengen. In de metro op weg naar het Groenhuis verschuift het gespreksonderwerp naar Gaza. De jongeren vertellen hoe machteloos ze zich voelen. “Want wat kunnen wij doen? Ons politiek engageren? Misschien wel ja.”