Alles over het pollcomité

Op de ledenvergadering van 17 april verkiezen we een pollcomité voor de verkiezingen van oktober 2024. Dat is zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De andere verkiezing, voor het Brussels Parlement, de Kamer en het Europees Parlement zijn ook in 2024, maar in het voorjaar. Daarover krijg je binnenkort nog meer info. 

Ben je een nieuw lid? Of weet je niet meer alles over hoe we alweer tot onze verkiezingslijsten komen bij Groen? Geen paniek, op deze pagina geven we je meer info over een van de belangrijke verkiezingsorganen: het pollcomité. 

Wat is een pollcomité?

Dat is een groep vrijwilligers die verkozen werd door de leden om een modellijst samen te stellen voor de verkiezingen. Die mensen stellen zich kandidaat voor deze functie, het is geen loterijsysteem.

Wie zit er in zo'n pollcomité?
 • Leden van het pollcomité moeten lid zijn van Groen.
 • Het pollcomité bestaat uit een oneven aantal leden, met een minimum van drie en een maximum van vijf.
 • Het pollcomité moet op vlak van gender zo veel mogelijk in evenwicht zijn. In een pollcomité van vijf personen geen enkele genderidentiteit meer dan drie keer aanwezig zijn. In een pollcomité van drie personen mag geen enkele genderidentiteit meer dan twee keer aanwezig zijn.
 • Leden van het pollcomité kunnen zich geen kandidaat stellen voor een strategische plaats op de verkiezingslijst, zoals plaats 1 of 2. Zij kunnen wel als steunende kandidaat op de lijst staan. 
 • Het pollcomité duidt onder haar leden een voorzitter aan die alle pollvergaderingen leidt. En een secretaris die verslag neemt van het geleverde werk, kandidaturen verzameld en verspreidt, …

Op welke ondersteuning kan het pollcomité rekenen?

Je kan rekenen op je politiek ondersteuner voor meer informatie over de pollprocedure, resultaten van vorige, over hoe je kan omgaan met vragen van kandidaten, conflicten, teleurstellingen, …. Je politiek ondersteuner kan ook tips en vorming geven over hoe je kan komen tot een evenwichtige lijst die je gemeente effectief weerspiegelt (i.e. diversiteit onder de kandidaten in de brede zin van het woord). Ook rond de concrete aanpak van de lijstvorming (methodisch, stappenplan…) kan je daar terecht.

Wat moet het lokaal pollcomité doen?
 • Ze maken een politiek profiel op voor de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Ze vragen bij de leden kandidaturen op voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
 • Ze gaan met de kandidaten in gesprek om zo de beste voor de lijst te kiezen.
 • Ze maken een modellijst op van de volgens hen beste kandidaten en leggen die voor aan de ledenvergadering ter stemming.
 • Ze geven feedback aan de kandidaten over hun kandidatuur.
 • Ze starten mee de pollverrichtingen op en begeleiden die: nazicht van de lijsten van stemgerechtigden, voorbereiding van stemmingen, nazicht van de kandidaturen.
 • De leden van het pollcomité gaan vertrouwelijk om met de informatie uit de gesprekken met de kandidaten en de pollverrichtingen zelf.
 • Ze bewaken de diversiteit van de lijst om onze stad zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.
 • Ze besteden aandacht aan de mensen die zich kandidaat stellen, zeker bij teleurstelling en dragen zorg voor hen en de andere kandidaten. 
Nog vragen? Of wil je je kandidaat stellen?

Stuur het bestuur een mail op [email protected]. We noteren dan je kandidatuur of beantwoorden je vraag. Je kan je kandidaat stellen tot 15 april om 12u.